zondag 29 september 2013

Tob Nooit!

De titel raakte me direct. Het was geen poëzieboek, dus eigenlijk mocht het boek van Jos. de Cock niet ingekocht. Maar van strenge regels mag je afwijken. Later bleek dat er wel degelijk poëzie van Adama van Scheltema en Verweij wordt geciteerd. Allemaal bedoeld om de boodschap "Tob Nooit" te ondersteunen. Na lezing kan boek het de verkoop in, maar ik weet nog niet onder welke categorie. Misschien moet er wel een categorie W, van wijze lessen, komen. Voorlopig gaat het onder X de database in, onder spreuken en gezegden.

Het boek deed me sterk aan mijn Opa Willem denken. Hij werkte vanaf zijn twaalfde als groente- en fruithandelaar. En hij schoolde zich in het leven zelf, maar ook door veel boeken te lezen. Onder meer de Succes Serie.
Tot slot een citaat van Jos. de Cock:
"Zelfbeheersching is een kracht,
die verandert vrees in macht"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten